Henrik Constantin Obel

Kreativ kommunikatør

Fortrinsvis formidler

Foretrukken facilitator

Flyvende fotograf

Innovativ initiativtager

Grafisk gourmet

Henrik Constantin Obel

Kreativ kommunikatør

Fortrinsvis formidler

Foretrukken facilitator

Flyvende fotograf

Innovativ initiativtager

Grafisk gourmet

Tag: AI

april 28, 2020 FN’s 17 Verdensmål | Nr. 9 forklaret

Ved hjælp af Text-to-Speech er denne animationsfilm blevet italesat ved hjælp af AI (Artificial Intelligence)